กิจกรรมสาขาวิชา

facebook_icon

1143907992308001
6th of May 2018 03:57 PM
แล้วพบกันที่สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศนะคะ 😍😍💕💕😍😍
Message image
1143907992308001
30th of January 2018 01:36 PM
นางสาวอุษณีย์ ศฤงคาร เป็นตัวแทนนักศึกษา พูดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาภาษาไทยที่จะจัดในงานวันวิชาการคณะมนุษยฯ (OpenHouse)วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75
Message image
1143907992308001
26th of January 2018 11:11 AM
1143907992308001
19th of January 2018 03:27 PM
Event https://www.facebook.com/events/330965037418799/
งานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พายัพ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.พายัพ จัดงานวันวิชาการคณ...
1st of January 1970 12:00 AM
profile picture
1143907992308001
19th of January 2018 02:02 PM
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.พายัพ จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ อาคารพันธสัญญา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยว่า ในปัจจุบันนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำลังอยู่ในระหว่างการค้นหาตัวตนและความสนใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลายคนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนั้นทางคณะฯ จึงได้จัดงานวันวิชาการขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเรียนในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งมีอยู่ 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาและวัฒนธรรมจีน กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน ซึ่งแต่ละสาขาล้วนแต่มีความโดดเด่นที่น่าสนใจแตกต่างกัน โดยในงาน จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ PYU on Tour การแนะนำทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ การแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น การประกวดจินตลีลาไทย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Spelling Bee นิทรรศการวัฒนธรรมญี่ปุ่น นิฮงบุงคะไซ การฝึกเขียนพู่กันจีน มุมทดสอบทางจิตวิทยา และการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดนานาชาติ เป็นต้น
ซึ่งทางคณะฯ คาดว่า นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถมองแนวทางในการศึกษาต่อด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น รวมถึงค้นพบความสนใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของตนเองได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 472
1143907992308001
18th of January 2018 02:11 PM
Event https://www.facebook.com/events/546653272370314/
Payap University International Mini-Marathon 2018
3rd of February 2018 09:00 PM
1143907992308001
7th of January 2018 06:18 AM