กิจกรรมสาขาวิชา

facebook_icon

1143907992308001
10th of November 2017 10:32 AM
บรรยากาศการต้อนรับพี่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 "ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ" #ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยพายัพ #ThaiPYU 😍🎓📚🎉🎉🎉🎉
Message image
1143907992308001
9th of November 2017 05:50 AM
ถึงบัณฑิตที่รัก
วันพรุ่งนี้ทางสาขาฯ ขอเชิญบัณฑิตทุกคนมาพบปะกับน้องๆ ในเวลา 10.30 น. ที่ห้อง BB 203 จากนั้นคณาจารย์ในสาขาจะขอเชิญบัณฑิตร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และในเวลา13.30 น. ขอเชิญบัณฑิตทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับกลับบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมของคณะ โอกาสดีโอกาสเดียวที่เราจะได้พบปะกัน อย่าลืมนัดนะจ๊ะ 😍😍😍
Message image
1143907992308001
6th of November 2017 11:34 AM
*ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทุกคนนะคะ💕 ...แล้วพบกันค่ะ 😍😍
Message image
1143907992308001
6th of November 2017 11:32 AM
*แจ้งบัณฑิตทุกท่านค่ะ* สามารถไปรับของที่ระลึกได้ที่ลานพันธกร ตั้งแต่วันที่ 8-10 พ.ย. 60 เวลา 08.30-17.00 น. นะคะ ขอบัตรประชาชน มาด้วยเพื่อยืนยันตัวตน และไม่มีการรับแทนเพื่อนค่ะ
Message image
1143907992308001
11th of October 2017 01:27 PM
เตรียมความพร้อมให้อยู่ในสังคมไทยได้อย่างเข้าใจและเป็นสุข จะได้รู้ว่าคนไทยเป็นอย่างไร ชอบ/ไม่ชอบแบบไหน เรียนรู้ร่วมกันจากวัฒนธรรมการทำอาหาร "ส้มตำ"
Message image
1143907992308001
5th of October 2017 02:42 AM
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการ "วิถีไทยสัญจร"เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเข้ากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ ,วัดป่าดาราภิรมย์ และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 #ThaiPYU #ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยพายัพ
Message image
1143907992308001
5th of October 2017 02:36 AM
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการ "วิถีไทยสัญจร"เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเข้ากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ ,วัดป่าดาราภิรมย์ และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 #ThaiPYU #ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยพายัพ
Message image